G-N8KC0D54ZN
top of page

Bơi đa văn hóa

Royal Life Saving cam kết đảm bảo mọi người đều biết cách tận hưởng nước một cách an toàn,   Đó là lý do tại sao chúng tôi giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các nguồn an toàn về nước và bơi lội phù hợp với bạn! Xem bên dưới để tìm hiểu thêm về bơi lội và tìm hồ bơi địa phương của bạn!  

Tìm trường dạy bơi ở địa phương của bạn

Mọi người đều có thể học bơi!

Gặp gỡ các thành viên cộng đồng của chúng tôi và xem câu chuyện của họ về lý do tại sao bơi lội lại quan trọng đối với mọi người.

Bài học bơi lội

Tất cả các tài nguyên và liên kết được dịch sang tiếng Anh của chúng tôi về các bài học bơi, bao gồm những gì bạn mong đợi trong buổi học đầu tiên của bạn, trang phục nên mặc và liên kết để biết thông tin về phiếu mua hàng của Chính phủ.

Bài học Bơi lội bằng ngôn ngữ 

Dưới đây trình bày tất cả các tờ thông tin được dịch sang các ngôn ngữ chính bao gồm tổng quan ngắn gọn về

Khung An toàn Nước và Bơi lội Quốc gia, các kỳ vọng về bài học bơi và những thứ cần mặc.

Front Banner.png

Mọi người đều có thể học bơi

Trẻ hay già. Bơi lội và giáo dục an toàn dưới nước là một kỹ năng sống quan trọng đối với bất kỳ người nào ở mọi lứa tuổi. Hãy ướt và tham gia!

Liên hệ chúng tôi

Royal Life Saving đang hoạt động trên tất cả các cộng đồng. Các thành viên, tình nguyện viên, huấn luyện viên, nhân viên và nhân viên cứu hộ của chúng tôi có mặt ở hầu hết các cộng đồng.

bottom of page