G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

TRỞ THÀNH A CUỘC SỐNG HỒ BƠI

Là một nhân viên cứu hộ hồ bơi, công việc của bạn là đảm bảo sự an toàn của những người khác, ngăn ngừa tai nạn xảy ra và cứu sống.

Đăng ký khóa học nhân viên cứu hộ ngay hôm nay

Bước đầu tiên để trở thành Nhân viên cứu hộ hồ bơi là phải đủ tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là đạt được Giải thưởng Nhân viên cứu hộ Hồ bơi Tiết kiệm Cuộc sống Hoàng gia, đây là bằng cấp tối thiểu dành cho Nhân viên Cứu hộ Hồ bơi ở Úc.

RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp

Tăng trưởng việc làm

12,5%

Dự kiến trong 5 năm tới

Loại việc làm

75%

của Lực lượng lao động là bình thường

Lương trung bình

$ 50-60K

Mức lương trung bình hàng năm trên toàn nước Úc

Tuổi trung bình của nhân viên cứu hộ

18-24 tuổi

40% trong độ tuổi này

Tạo tác động tích cực

75%

Hãy tin rằng đây là phần thú vị nhất

Nghề nhân viên cứu hộ

Đã đủ điều kiện? Kiểm tra các công việc nhân viên cứu hộ hồ bơi được cung cấp trong Cổng thông tin việc làm ngành thủy sản hoàn toàn mới của chúng tôi

Additional Resources and Information

RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp

RLSNSW-Ripple-Background.jpg
Combined Logo for Web.png

34/10 Gladstone Road, Castle Hill NSW 2154

PO Box 8307, Baulkham Hills BC NSW 2153

Telephone: (02) 9634 3700

Email: nsw@royalnsw.com.au

RTO 90666 - Royal Life Saving Society of Australia (New South Wales Branch)

  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
NSW Gov Logo.png
ACTGov_RO_stacked_black_edited.png
1200px-Tasmanian_Government_logo.svg.png
© Copyright

Copyright 2020 Royal Life Saving NSW. All rights reserved

Royal Life Saving would like to acknowledge Aboriginal and Torres Strait Islander people as the Traditional Custodians of our land – Australia. In particular the Gadigal People of the Eora Nation who are the Traditional Custodians of this place we now call Sydney and pay our respects to their Elders past present and future.

bottom of page