G-N8KC0D54ZN
top of page
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Giáo viên dạy bơi và trường học

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về An toàn dưới nước và Bơi lội.  Với nhiều khóa học, hỗ trợ và tài nguyên sẵn có.

Đào tạo giáo viên bơi lội

Bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là Giáo viên dạy bơi với một loạt các khóa học và cơ hội

Swim Teacher Training

Cấp phép cho giáo viên dạy bơi

Swim Teacher Licensing

Cấp phép cho giáo viên dạy bơi

Cấp phép cho giáo viên dạy bơi

Đăng ký, chuyển nhượng hoặc gia hạn Giấy phép Giáo viên Bơi của bạn với Royal Life Saving và nhận Tư cách Thành viên Giáo viên Bơi 

Xin giấy phép

Bấm vào đây Để nộp đơn đăng ký xin Giấy phép Giáo viên Bơi lội Tiết kiệm Cuộc sống Hoàng gia.

Gia hạn giấy phép của bạn

Nếu giấy phép của bạn sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn giấy phép của mình với Royal Life Saving và lấy Giấy phép Giáo viên Bơi lội

Gia hạn giấy phép của bạn

Nếu giấy phép của bạn sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn giấy phép của mình với Royal Life Saving và lấy Giấy phép Giáo viên Bơi lội

Phát triển giáo viên dạy bơi

Hướng dẫn của chúng tôi về việc học tập, thực hành và tham gia chuyên nghiệp của các giáo viên dạy bơi và an toàn dưới nước