G-N8KC0D54ZN
top of page

GIÁO DỤC AN TOÀN NƯỚC

Nghiên cứu đa văn hóa

Xem nghiên cứu mới nhất về Cộng đồng đa văn hóa

Western Sydney Banner 2.png

Tây Sydney một trọng tâm chính cho Phòng chống đuối nước

Chúng tôi đang làm việc với Chính quyền địa phương và tiểu bang và các nhà lãnh đạo cộng đồng để giải quyết tình trạng đuối nước ở Tây Sydney

Liên hệ chúng tôi

Royal Life Saving đang hoạt động trên tất cả các cộng đồng. Các thành viên, tình nguyện viên, huấn luyện viên, nhân viên và nhân viên cứu hộ của chúng tôi có mặt ở hầu hết các cộng đồng.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page