G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Tây Sydney

Một trung tâm của nền văn hóa sôi động và kinh doanh phát đạt, Western Sydney là nơi có dân số đa dạng đáng tự hào với hơn hai triệu người. Thật không may, đây cũng là khu vực tuyệt vời nhất của chúng tôi về Nạn đuối nước ở NSW.

Các liên kết chính

Những nỗ lực của Royal Life Saving nhằm giảm thiểu chết đuối ở Tây Sydney

Tài liệu tham khảo chính

Điều quan trọng nhất của Royal Life Saving nhằm giảm thiểu tình trạng chết đuối ở Tây Sydney