G-N8KC0D54ZN
top of page

GIÁO DỤC AN TOÀN NƯỚC

Chương trình Giáo dục An toàn

Các Chương trình An toàn Nước có Văn hóa của chúng tôi là một chương trình tương tác và hấp dẫn được điều chỉnh cho phù hợp với bạn và cộng đồng của bạn.  

Front Banner.png

Mọi người đều có thể học bơi

Trẻ hay già. Bơi lội và giáo dục an toàn dưới nước là một kỹ năng sống quan trọng đối với bất kỳ người nào ở mọi lứa tuổi. Hãy ướt và tham gia!

Liên hệ chúng tôi

Royal Life Saving đang hoạt động trên tất cả các cộng đồng. Các thành viên, tình nguyện viên, huấn luyện viên, nhân viên và nhân viên cứu hộ của chúng tôi có mặt ở hầu hết các cộng đồng.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page