G-N8KC0D54ZN
top of page

GIẤY PHÉP NGÀNH THỦY SẢN

Chương trình cấp phép cho ngành thủy sản tiết kiệm sự sống của Hoàng gia đã được thiết kế để đảm bảo các thành viên của Lực lượng lao động ngành thủy sản có đủ điều kiện, năng lực và được hỗ trợ để thực hiện vai trò của họ. 

Xem Yêu cầu Giấy phép và Lợi ích

bottom of page