G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Mọi người đều có thể học bơi

Trẻ hay già. Bơi lội và giáo dục an toàn dưới nước là một kỹ năng sống quan trọng đối với bất kỳ người nào ở mọi lứa tuổi. Hãy ướt và tham gia!

Thông tin cho phụ huynh

Tìm hiểu những lợi ích của việc bơi lội và những gì bạn nên mong đợi từ mỗi giai đoạn của hành trình học bơi

Tìm trường dạy bơi ở địa phương của bạn

Info for Parents
Front Banner.png

Xem Học bơi Đa văn hóa của chúng tôi

Gặp gỡ các thành viên cộng đồng của chúng tôi và xem câu chuyện của họ về lý do tại sao bơi lội lại quan trọng đối với mọi người.

Các chương trình bơi lội của chúng tôi

Royal Life Saving là nhà giáo dục về bơi lội và an toàn dưới nước hàng đầu với hơn 125 năm kinh nghiệm và cung cấp nhiều Chương trình Bơi lội.

Swim Progams
Swimming Research and Guidelines Banner (2).png

Nghiên cứu và Hướng dẫn Bơi lội

Tìm kiếm và cập nhật các Nguyên tắc và Nghiên cứu Ngành mở rộng của chúng tôi

bottom of page