G-N8KC0D54ZN
top of page

Sự kiện sắp tới

 • 2024 Lifesaving World Championships
  2024 Lifesaving World Championships
  Th 3, 20 thg 8
  Gold Coast
  9:00 20 thg 8, 2024 – 17:00 08 thg 9, 2024
  Gold Coast, Gold Coast QLD, Australia
  9:00 20 thg 8, 2024 – 17:00 08 thg 9, 2024
  Gold Coast, Gold Coast QLD, Australia
  At the 2024 Lifesaving World Championships, competitors from all over the world will compete in many lifesaving disciplines, in the ocean, on the beach and in the pool, across 18 days of competition.
 • Royal Life Saving Leadership Course - Facility Leaders
  Royal Life Saving Leadership Course - Facility Leaders
  Th 2, 09 thg 9
  Australian College of Physical Education
  9:00 09 thg 9, 2024 – 16:00 11 thg 9, 2024
  Australian College of Physical Education, 10 Parkview Dr, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia
  9:00 09 thg 9, 2024 – 16:00 11 thg 9, 2024
  Australian College of Physical Education, 10 Parkview Dr, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia
  Through a journey of self discovery this program will challenge and inspire participants as they reflect on the many skills that turn individuals from being managed to emerging leaders that manage and lead others.
 • Drowning Prevention Annual Charity Golf Day
  Drowning Prevention Annual Charity Golf Day
  Th 6, 27 thg 9
  Penrith Golf Club
  6:00 27 thg 9, 2024 – 15:00
  Penrith Golf Club, 1939 The Northern Rd, Penrith NSW 2750, Australia
  6:00 27 thg 9, 2024 – 15:00
  Penrith Golf Club, 1939 The Northern Rd, Penrith NSW 2750, Australia
  Get your team together for the Royal Life Saving NSW Annual Charity Golf Day! Your support helps support our drowning prevention strategies and programs.
 • Khóa học lãnh đạo tiết kiệm cuộc sống hoàng gia - Đội trưởng đội thủy sản
  Khóa học lãnh đạo tiết kiệm cuộc sống hoàng gia - Đội trưởng đội thủy sản
  Th 2, 18 thg 11
  Công viên Olympic Sydney
  9:00 18 thg 11, 2024 – 16:00 19 thg 11, 2024
  Công viên Olympic Sydney, 10 Parkview Dr, Công viên Olympic Sydney NSW 2127, Úc
  9:00 18 thg 11, 2024 – 16:00 19 thg 11, 2024
  Công viên Olympic Sydney, 10 Parkview Dr, Công viên Olympic Sydney NSW 2127, Úc
  Đang tìm cách bước vào vai trò lãnh đạo? Chương trình Trưởng nhóm Thủy sinh sẽ cung cấp nhiều chủ đề xoay quanh việc giám sát con người và đội nhóm trong khóa học Lãnh đạo mới thú vị được cung cấp trong 2 ngày.
bottom of page