G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Trở thành đối tác

Với tư cách là Đối tác tiết kiệm mạng sống của Hoàng gia, bạn sẽ có quyền truy cập tức thì vào các tài nguyên, chương trình, công cụ và kết nối độc quyền. Tham gia một cộng đồng được thiết kế để duy trì kết nối, được hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển.

Một chương trình được xây dựng cho và với các đối tác

Chúng tôi tin rằng các giải pháp tốt nhất được sinh ra từ quan hệ đối tác. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo  một chương trình hợp tác để làm việc với chúng tôi và đổi mới với chúng tôi dễ dàng hơn. Nó có đầy đủ các tùy chọn để giúp bạn tận dụng tối đa mối quan hệ đối tác của chúng tôi.  Chương trình đối tác của chúng tôi bao gồm:

bottom of page