G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Giáo dục cứu sinh

Royal Life Saving là một công ty dẫn đầu trên interntaionl trong các chương trình cứu sinh. Về cơ bản là cứu người, nhưng cứu người cũng là một cách tuyệt vời để vui chơi, giao lưu và học một số kỹ năng quan trọng để giúp bạn và cộng đồng của bạn.

Giới thiệu về Giáo dục cứu sinh

Các chương trình giáo dục của chúng tôi được thiết kế để xây dựng nhận thức về các mối nguy hiểm trong một loạt các môi trường nước và trang bị cho học sinh các kỹ năng cứu hộ và an toàn dưới nước có giá trị được sử dụng trong cả phòng ngừa và cứu hộ

Bronze in White.png

Tìm khóa học tiếp theo của bạn

Các cuộc thi cứu sinh trong hồ bơi được tổ chức quanh năm trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm về cạnh tranh, điều hành hoặc theo dõi và tham gia hành động

bottom of page