G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

CPR & NGUỒN SƠ CỨU ĐẦU TIÊN

Có một số tài nguyên có sẵn để hỗ trợ việc học và hiểu biết của bạn về Hồi sinh tim phổi. Mời các bạn xem video trình diễn dưới đây để hiểu rõ hơn về các kỹ thuật chính này.  

Use of an AED
03:25
Protective Equipment
01:10
Using an Epipen
00:44
Asthma Treatment
02:12
Direct Pressure Method
03:18
Fractures And Slings
04:45
Kế hoạch hành động chống sốc phản vệ

Đăng ký một khóa học ngay hôm nay

Tham gia cùng hơn 1 triệu người mỗi năm tham gia Đào tạo CPR
bottom of page