G-N8KC0D54ZN
top of page

Swim and Survive Partner Induction

Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

This Learning Program provides participants with an overview of the new Swim and Survive Program and how the partner can deliver Swim and Survive.

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

Swim&Survive Partner, 50,00 AU$/năm

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Swim and Survive Partners

Swim and Survive Partners

Riêng tư 88 thành viên

Chia sẻ

bottom of page