G-N8KC0D54ZN
top of page

Junior Lifesavers Partner Induction

Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

This Learning Program provides participants with an overview of the new Junior Lifesavers Program and how the partner can deliver the program.

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

Junior Lifesaver Partner, 50,00 AU$/năm

Chia sẻ

bottom of page