G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Edukasyon sa Kaligtasan ng Tubig

Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano mo mapapanatili ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay na ligtas sa paligid ng tubig na may praktikal na payo na naaangkop sa kultura batay sa pananaliksik.

Drowning Research.png

Mga Ligtas na Tao sa Aquatic

Ang pagkalunod ay ang pangunahing sanhi ng maiiwasang kamatayan sa mga batang wala pang limang taong gulang. Alamin kung paano ka makakatulong

Ligtas na Kapaligiran sa Aquatic

Ang pagkalunod ay ang pangunahing sanhi ng maiiwasang kamatayan sa mga batang wala pang limang taong gulang. Alamin kung paano ka makakatulong

Ligtas na Aktibidad sa Aquatic

Ang pagkalunod ay ang pangunahing sanhi ng maiiwasang kamatayan sa mga batang wala pang limang taong gulang. Alamin kung paano ka makakatulong