G-N8KC0D54ZN
top of page
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

पौडी खेल्ने एउटा जीवन कौशल हो जुन सबैले रमाइलो, सुरक्षित र मैत्री वातावरणमा गर्ने अवसर पाउनु पर्छ। एउटा रमाइलो सिकाइको अनुभव जीवनभरको माया  जलचर गतिविधिको सुरुवात हुन सक्छ।

पौडी खेल्ने शिक्षक र विद्यालयहरू

पौडी खेल्ने शिक्षक तालिम

पाठ्यक्रम र अवसरहरूको दायराको साथ पौडी शिक्षकको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गर्नुहोस्

पौडी खेल्ने शिक्षक तालिम

पाठ्यक्रम र अवसरहरूको दायराको साथ पौडी शिक्षकको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गर्नुहोस्